Gertsson, Carl-Axel, m.fl. ”Två för Skandinavien Nya Tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips Caespitis (Uzel, 1895) Och Megalothrips Bonannii Uzel, 1895 Samt Nya Provinsfynd”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 1-2, april 2022, s. 17-24, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/104.