Lindelöw, Åke, och M. Jonsell. ”Svenska Skalbaggar 2 – Nya Barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för Landet Och Arter På Spridning”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 3, augusti 2022, s. 93-108, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110.