Jonsell, M., och B. Aulin. ”Fyra Skalbaggsarter (Coleoptera) Importerade Med Bambu”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 3, augusti 2022, s. 157-62, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114.