Bengtsson, Bengt Å. ”Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2022”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 1-2, maj 2023, s. 1-20, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/129.