Gertsson, Carl-Axel, och Björn Widén. ”Första Fyndet Av Acanthococcus Azaleae (Comstock) (Hemiptera: Coccomorpha: Eriococcidae) På solvändan Helianthemum Oelandicum (Cistaceae) I Sverige”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 3-4, augusti 2020, s. 157-65, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/13.