Sveriges entomologiska förening. ”Föreningsinformation”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 1-2, maj 2023, s. 52-54, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/131.