Wahlberg, Emma. ”Rhipidothrips Brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) Ny Art för Sverige, Samt Ett Nytt Landskapsfynd Av Thrips Menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 1-2, maj 2023, s. 47-51, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/132.