Östrand, Fredrik, och Magnus Persson. ”Tre för Skandinavien Nya Parasitflugor påträffade I Sverige (Diptera: Tachinidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 3, september 2023, s. 128–136, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/139.