Sveriges entomologiska förening. ”Föreningsinformation”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 3, september 2023, s. 144, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/141.