Sveriges entomologiska förening. ”Innehåll Volym 144 – år 2023”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 4, december 2023, s. 186, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149.