Sveriges entomologiska förening. ”Föreningsinformation”. Entomologisk Tidskrift, vol. 144, nr 4, december 2023, s. 188–191, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/150.