Stigenberg, Julia, m.fl. ”Bredbandad Ekbarkbock (Plagionotus Detritus) – Ett Pilotprojekt Med feromonfällor (Coleoptera: Cerambycidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 145, nr 1-2, april 2024, s. 30-38, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/157.