Gertsson, Carl-Axel. ”Första Fyndet Av sköldlusen Aspidiotus Hedericola Leonardi, 1920 I Skandinavien (Hemiptera, Coccomorpha, Diaspididae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 145, nr 1-2, april 2024, s. 23-29, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/158.