Johansson, Niklas, och Artur Larsson. ”Xiphydria Betulae (Enslin, 1911) Ny för Sverige Och Nya Noteringar Av Xiphydria Picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) Samt Noteringar Av Två sällsynta Brokparasitsteklar Knutna till Halssteklar”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 3-4, augusti 2020, s. 145-5, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/16.