Entomologisk Tidskrift. ”Ny redaktör från Och Med Nummer 145: 3 (2024)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 145, nr 1-2, april 2024, s. 61, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/160.