Sveriges entomologiska förening. ”Föreningsinformation”. Entomologisk Tidskrift, vol. 145, nr 1-2, april 2024, s. 62-63, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/161.