Entomologisk Tidskrift. ”Instruktioner för författare (reviderade I December 2023)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 145, nr 1-2, april 2024, s. 64, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/162.