Fritz, Örjan, m.fl. ”Rättelse Av Fritz m.Fl. 2019: Unik Insektsfauna I Varma Lerbranter I Sundvik I västra Skåne”. Entomologisk Tidskrift, vol. 140, nr 3-4, september 2020, s. 156, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/18.