Bengtsson, B. Å., B. Gustafsson, och G. Palmqvist. ”Är genusöverensstämmelse (gender Agreement) Mellan släkte Och Artepitet till Gagn för Stabilitet Inom Nomenklaturen (Lepidoptera)?”. Entomologisk Tidskrift, vol. 141, nr 1-2, september 2020, s. 47-49, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/29.