Hallqvist, Joel, m.fl. ”Två för Sverige Nya Rovsteklar: Gorytes Neglectus Och Pemphredon Enslini (Hymenoptera: Crabronidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 141, nr 3, september 2020, s. 121-7, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/37.