Nilsson, S. G. ”Markanvändning Och Variation Av fjärilar På En sydsmåländsk gård 2001-2018”. Entomologisk Tidskrift, vol. 139, nr 3, december 2018, s. 185-96, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/59.