Västsvenska EntomologKlubben. ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust Tjörn 11-13 Juni 2021”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 1-2, april 2021, s. 70, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/77.