Fägerström, C., och H. Lundkvist. ”Svenska Skalbaggar 1. En Blev Två - några Artsplittar Bland Svenska Skalbaggar”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 1-2, april 2021, s. 71-89, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78.