Västsvenska EntomologKlubben. ”Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 Juni 2022”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 4, december 2021, s. 206, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/89.