Wikars, L.-O., och P. Löfgren. ”Spetsgumpstekeln Arotes Albicinctus Gravenhorst, 1829 (Hymenoptera: Ichneumonidae: Acaenitinae): En möjlig Parasitoid På Den sällsynta Vedskalbaggen Djupsvart Brunbagge, Melandrya Dubia (Coleoptera: Melandryidae)”. Entomologisk Tidskrift, vol. 142, nr 4, december 2021, s. 221-6, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/97.