Bengtsson, B. Å. ”Anmärkningsvärda Fynd Av småfjärilar (Microlepidoptera) I Sverige 2021”. Entomologisk Tidskrift, vol. 143, nr 1-2, april 2022, s. 1-16, https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/99.