Gertsson, Carl-Axel, Christoffer Fägerström, och Martin Sjödahl. ”Två för Skandinavien Nya Tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips Caespitis (Uzel, 1895) Och Megalothrips Bonannii Uzel, 1895 Samt Nya Provinsfynd”. Entomologisk Tidskrift 143, no. 1-2 (april 19, 2022): 17–24. åtkomstdatum april 24, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/104.