Lindelöw, Åke, och Mats Jonsell. ”Svenska Skalbaggar 2 – Nya Barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för Landet Och Arter På Spridning”. Entomologisk Tidskrift 143, no. 3 (augusti 16, 2022): 93–108. åtkomstdatum september 27, 2023. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110.