Jonsell, Mats, och Bo Aulin. ”Fyra Skalbaggsarter (Coleoptera) Importerade Med Bambu”. Entomologisk Tidskrift 143, no. 3 (augusti 16, 2022): 157–162. åtkomstdatum november 27, 2022. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114.