Gertsson, Carl-Axel, och Björn Widén. ”Första Fyndet Av Acanthococcus Azaleae (Comstock) (Hemiptera: Coccomorpha: Eriococcidae) På solvändan Helianthemum Oelandicum (Cistaceae) I Sverige”. Entomologisk Tidskrift 140, no. 3-4 (augusti 31, 2020): 157–165. åtkomstdatum april 13, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/13.