Östrand, Fredrik, och Magnus Persson. ”Tre för Skandinavien Nya Parasitflugor påträffade I Sverige (Diptera: Tachinidae)”. Entomologisk Tidskrift 144, no. 3 (september 8, 2023): 128–136. åtkomstdatum december 1, 2023. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/139.