Persson, Magnus, Sven Hellqvist, Leif Karlsson, Ulf Gärdenfors, och Johan Ennerfelt. ”Tre för Sverige Nya Styltflugor Samt Nya Fynd Av Tre rödlistade Arter (Diptera, Dolichopodidae)”. Entomologisk Tidskrift 144, no. 4 (december 11, 2023): 167–175. åtkomstdatum juli 14, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/147.