Sveriges entomologiska förening. ”Innehåll Volym 144 – år 2023”. Entomologisk Tidskrift 144, no. 4 (december 11, 2023): 186. åtkomstdatum juni 14, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/149.