Johansson, Niklas, och Artur Larsson. ”Xiphydria Betulae (Enslin, 1911) Ny för Sverige Och Nya Noteringar Av Xiphydria Picta Konow, 1897 (Hymenoptera: Xiphydriidae) Samt Noteringar Av Två sällsynta Brokparasitsteklar Knutna till Halssteklar”. Entomologisk Tidskrift 140, no. 3-4 (augusti 31, 2020): 145–155. åtkomstdatum april 13, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/16.