Bengtsson, Bengt Å., Bert Gustafsson, och Göran Palmqvist. ”Är genusöverensstämmelse (gender Agreement) Mellan släkte Och Artepitet till Gagn för Stabilitet Inom Nomenklaturen (Lepidoptera)?”. Entomologisk Tidskrift 141, no. 1-2 (september 4, 2020): 47–49. åtkomstdatum juni 5, 2023. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/29.