Hallqvist, Joel, Sven Hellqvist, och Magnus Stenmark. ”Två för Sverige Nya Rovsteklar: Gorytes Neglectus Och Pemphredon Enslini (Hymenoptera: Crabronidae)”. Entomologisk Tidskrift 141, no. 3 (september 5, 2020): 121–127. åtkomstdatum juni 24, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/37.