Fägerström, Christoffer, och Håkan Lundkvist. ”Svenska Skalbaggar 1. En Blev Två - några Artsplittar Bland Svenska Skalbaggar”. Entomologisk Tidskrift 142, no. 1-2 (april 12, 2021): 71–89. åtkomstdatum mars 1, 2024. https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/78.