1.
Bergsten J, Elmqvist H. Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) ny myrlejonslända för Norden och en illustrerad nyckel till arterna (Neuroptera: Myrmeleontidae). ET [Internet]. 19 april 2022 [citerad 27 juni 2022];143(1-2):25-37. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/100