1.
Ekfeldt P. Första svenska fynden av växtstekeln Pristiphora condei (Lindqvist, 1955) (Hymenoptera: Tenthredinidae) med nya uppgifter om värdväxtpreferenser. ET [Internet]. 19 april 2022 [citerad 27 juni 2022];143(1-2):39-43. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/101