1.
VEK. Trettioandra Svenska Entomologmötet Bohuslän, Orust/Tjörn 10–12 juni 2022. ET [Internet]. 19 april 2022 [citerad 27 juni 2022];143(1-2):38. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/102