1.
Gertsson C-A, Fägerström C, Sjödahl M. Två för Skandinavien nya tripsarter (Thysanoptera): Hoplothrips caespitis (Uzel, 1895) och Megalothrips bonannii Uzel, 1895 samt nya provinsfynd. ET [Internet]. 19 april 2022 [citerad 13 april 2024];143(1-2):17-24. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/104