1.
Lindelöw Åke, Jonsell M. Svenska skalbaggar 2 – nya barkborrar (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) för landet och arter på spridning. ET [Internet]. 16 augusti 2022 [citerad 27 september 2023];143(3):93-108. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/110