1.
Jonsell M, Aulin B. Fyra skalbaggsarter (Coleoptera) importerade med bambu. ET [Internet]. 16 augusti 2022 [citerad 27 november 2022];143(3):157-62. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/114