1.
SEF. Föreningsinformation. ET [Internet]. 16 augusti 2022 [citerad 27 september 2023];143(3):164. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/116