1.
Föreningsinformation. ET [Internet]. 28 december 2022 [citerad 15 juni 2024];143(4):244. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/119