1.
Bengtsson B Å. Anmärkningsvärda fynd av småfjärilar (Microlepidoptera) i Sverige 2022. ET [Internet]. 04 maj 2023 [citerad 06 juni 2023];144(1-2):1-20. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/129