1.
Wahlberg E. Rhipidothrips brunneus (Williams, 1913) (Thysanoptera: Aeolothripidae) ny art för Sverige, samt ett nytt landskapsfynd av Thrips menyanthidis Bagnall, 1923 (Thysanoptera: Thripidae). ET [Internet]. 04 maj 2023 [citerad 24 april 2024];144(1-2):47-51. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/132