1.
Unelius R, Hubner A, Dulcis S, Viklund L, Hedenström E. Inventering av dubbelögad bastborre i Småland samt utvärdering av en övervakningsmetod med feromonfällor. ET [Internet]. 26 april 2024 [citerad 15 juni 2024];145(1-2):53-60. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/143