1.
Gertsson C-A. Förteckning över Sveriges bladloppor med nya landskapsfynd inklusive de nordiska arterna. ET [Internet]. 11 december 2023 [citerad 14 juni 2024];144(4):145–163. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/144