1.
Persson M, Hellqvist S, Karlsson L, Gärdenfors U, Ennerfelt J. Tre för Sverige nya styltflugor samt nya fynd av tre rödlistade arter (Diptera, Dolichopodidae). ET [Internet]. 11 december 2023 [citerad 01 mars 2024];144(4):167–175. Tillgänglig vid: https://et-online.nu/index.php/contents/article/view/147